GRZEBIENIOWY GWC

Grzebieniowy GWC (Grzebieniowy Gruntowy Wymiennik Ciepła) jest urządzeniem, w którym korzystamy z geotermalnej energii, podgrzewając powietrze zimą i schładzając latem, co obniża koszty eksploatacyjne i zwiększa komfort mieszkańców. Grzebieniowy GWC jest zbudowany w postaci płaskiego, rozległego złoża żwirowego, przez które przepływa powietrze. Złoże jest położone płytko pod ziemią, co ułatwia montaż i zabezpiecza przed wysokim poziomem wody gruntowej. Dla zminimalizowania oporów powietrza, do kolektorów bocznych podłączone są przystosowane rury, które rozprowadzają i odbierają powietrze ze złoża. Kolektory boczne z rurami tworzą dwa zachodzące na siebie grzebienie (stąd nazwa opatentowanego systemu). Nad złożem znajduje się instalacja zroszenia, która zapewnia doskonałe parametry pracy wymiennika latem.

 

KONSTRUKCA Grzebieniowego GWC

MATERIAŁY:


Grzebieniowy GWC jest wykonany przede wszystkim z seryjnie produkowanych elementów, które mają jednocześnie niską cenę I wysoką jakość. Materiały używane do budowy Grzebieniowego GWC posiadają atesty do powietrza wentylacyjnego i atesty wytrzymałościowe.


MONTAŻ:

Grzebieniowy GWC


Do prawidłowego wykonanie GWC niezbędna jest teoretyczna wiedz jak i doświadczenie w budowaniu gruntowych wymienników ciepła. Ewentualne błędy wykonawcze mogą w przyszłości skutkować znacznym obniżeniem sprawności złoża. Z uwagi na to oferujemy projekt wykonawczy instalacji tak, aby parametry odzwierciedlały realne zapotrzebowanie budynku. Rzetelnie opracowana dokumentacja techniczna jak i fachowe wykonanie inwestycji pozwolą, zaoszczędzi spora część środków przeznaczona na ogrzewanie czy chłodzenie Twojego domu.

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ


Grzebieniowy GWC jest wymiennikiem o najniższych oporach tłoczenia powietrza. Jego montaż nie wpływa zasadniczo na pracę instalacji wentylacji. Nie są potrzebne wentylatory wspomagające lub rekuperator o przewymiarowanej mocy.

Dlaczego GWC grzebieniowo żwirowy?


Wymiennik grzebieniowo żwirowy dzięki maksymalnemu wykorzystaniu powierzchni wymiany ciepła charakteryzuje wysoką sprawnością złoża.
Zainstalowanie zraszacza umożliwia szybszą regenerację oraz wpływa na zachowanie odpowiedniej wilgotności powietrza.

Dla kogo GWC


To rozwiązanie, które w zamyśle ma współpracować z wentylacją mechaniczną (rekuperacja) GWC należy traktować jako ważny element systemu wentylacji. Tak więc jeśli projekt instalacji nowego domu zakłada wykorzystanie rekuperatora, wówczas powinniśmy poważnie rozważyć montaż gruntowego wymiennika ciepła.

WARIANTY Grzebieniowego GWC:

  • Grzebieniowy GWC pod budynkiem - Usytuowanie Grzebieniowego GWC pod budynkiem, jest bardzo często stosowanym rozwiązaniem. Nie zajmujemy miejsca na działce, wykorzystujemy istniejącą izolację poziomą posadzki, prace instalacyjne są szybsze i łatwiejsze. Wymiennik umieszcza się zazwyczaj pod garażem pomiędzy ścianami fundamentowymi.
  • Grzebieniowy GWC na działce - Złoże znajduje się płytko w gruncie. Nad złożem umieszczamy izolację, która uwzględnia funkcje użytkowanego terenu (planowane nasadzenia, parkingi itp). Położenie złoża i czerpni terenowej może być dowolnie projektowane z uwzględnieniem walorów krajobrazowych działki.
  • Grzebieniowy GWC pod płytą fundamentową - Grzebieniowy GWC jest bardzo odporny na ściskanie. Stosowane rury mają wytrzymałość obwodową SN8 (można stosować SN16). Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby instalować wymiennik pod płytą fundamentową. Wykonanie Grzebieniowego GWC pod płytą fundamentową jest łatwe i nie powoduje komplikacji dla późniejszych prac budowlanych.


INSTALACJA ZROSZENIOWA


W ocieplającym się klimacie coraz większe znaczenie ma zapewnienie niskiej temperatury nawiewu latem, podczas upałów. W wymiennikach innych typów, przy ciągłej intensywnej pracy w trakcie upałów, dochodzi do przegrzania wymiennika. Niektórzy producenci zalecają wręcz w upalne dni zmniejszenie nawiewu lub wręcz wyłączenie instalacji GWC! Grzebieniowy GWC, dzięki instalacji zroszeniowej, można użytkować w sposób ciągły, nawet powyżej nominalnej wydajności, utrzymując stałą, niską temperaturę nawiewu ~16 °C! Woda, która obmywa złoże, nawilża grunt, co powoduje szybszą regenerację termiczną i niesie ze sobą dużą ilość chłodu. Zastosowanie instalacji zroszeniowej nie jest wymogiem, lecz udogodnieniem. Używamy jej rzadko (przy dużych, długotrwałych upałach), pobierając relatywnie niewielkie ilości wody. Instalacje zroszeniowa może być stosowana dla wymienników pod fundamentem i nie stanowi żadnego zagrożenia dla budynku

 

 

STOP SMOG

W Polsce główną przyczyną smogu jest pył zawarty w powietrzu. W zależności od rozmiaru zanieczyszczeń rozróżniamy zanieczyszczenia PM10 PM2,5 PM1 (pył zawieszony o średnicy: 10, 2,5 i 1 μm). Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia najbardziej niebezpieczne są najdrobniejsze pyły PM2,5 i PM1. Z pyłem można walczyć na dwa sposoby: poprzez odfiltrowywanie pyłów, lub ich osadzanie (adsorpcję). Stosowane powszechnie w wentylacji filtry klasy G4 i G3 dobrze filtrują duże zanieczyszczenia PM10, przepuszczają natomiast drobne zanieczyszczenia PM2,5 i PM1. Filtrowanie drobnych cząstek wymaga zastosowania filtrów dokładnych typu F, które są drogie, dają duże opory powietrza i szybko się zapychają, dlatego nie są stosowane powszechnie w wentylacji.


Proces adsorpcji pyłu na ziarnach żwiru zależy od dwóch czynników: prędkości przepływu powietrza i pola kontaktu powietrza z adsorbentem – żwirem. W przypadku wymienników płytowych powietrze przepływa nad powierzchnią żwiru z prędkością 1m/s i więcej. Brak jest tu warunków do adsorpcji zanieczyszczeń przez żwir. Deklarowane przez producentów innych wymienników właściwości oczyszczające, wynikają z zastosowania filtra G4 zamontowanego w czerpni powietrza (zatrzymuje on 90% zanieczyszczeń grubych P10). Najgroźniejsze zanieczyszczenia P2,5 i P1 nie zostają wyłapane.


W Grzebieniowym GWC powietrze przepływa przez środek złoża żwirowego z prędkością 0,01m/s (200 razy większe pole i 100 razy mniejsza prędkość!). Następują idealne warunki do adsorpcji zanieczyszczeń. Różnicę można zobaczyć na grafikach obok, gdzie zachowano proporcje wymiarów i prędkości. Wiosną 2019 roku przeprowadzono badanie jakości powietrza przepływającego przez Grzebieniowy GWC. Badanie zostało wykonane dla wymiennika, który pracuje nieprzerwanie przez 5 lat. Badanie potwierdziło wysoką skuteczność filtrowania drobnych cząstek PM2,5 i PM1. Redukcja drobnych pyłów wynosi ~70% (protokół z badania powietrza). Stosując podwojone, kaskadowe układy wymienników, można zwiększyć skuteczność do 99%. Grzebieniowy GWC działa jak filtr klasy F !!!


Powietrze z Grzebieniowego GWC jest świeże jak woda z górskich źródeł – najzdrowsza i zalecana do spożycia. Parametry powietrza ulegają znaczącej poprawie. Złoże żwirowe jest samoczyszczącym się filtrem. Wilgoć, która wytrąca się na ziarnach żwiru, obmywa go i utrzymuje jego pozytywne cechy. Badania jakości powietrza w instalacjach żwirowego wymiennika ciepła, pracujących nieprzerwanie od 30 lat wykazały stałą skuteczność oczyszczania i uszlachetniania powietrza.

 

GWC
GWC2
GWC3
GWC4
GWC5
GWC6
GWC7
GWC8