Instalacje zewnętrzne

RuryWiemy, że realizacja dużych projektów to spora odpowiedzialność która ciąży na wykonawcy. Mając wieloletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych zleceń potrafimy przewidzieć zagrożenia i przeciwdziałać niepożądanym skutkom. Nasze działania opieramy o sprawdzone systemy renomowanych producentów dzięki czemu bez wahania podejmujemy się realizacji:

  • Sieci wodociągowe
  • Sieci kanalizacyjne
  • Sieci ciepłownicze
  • Przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe
  • Gruntowe wymienniki ciepła typu grzebieniowo-żwirowego
  • Montaż przydomowych i osiedlowych oczyszczalni ścieków
  • Montaż separatorów tłuszczu i węglowodorów
  • Montaż przepompowni ścieków
  • Bezwykopowa renowacja rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Renowacja studni kanalizacyjnych